2020-06-10

3936

Styrelsen i Ovzon beslutar om riktad nyemission om cirka 350 MSEK i Företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 24 

utspädningen till cirka 9,7 procent av antalet aktier och röster. 9. Den Riktade Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om 7,0 procent av aktiekapitalet och 7,0 procent av rösterna för befintliga  Fluicell genomför riktad emission och emitterar vederlagsfria till befintliga aktieägare i Fluicell i syfte att minska den utspädning som uppstår. Toleranzia genomför en riktad emission till garanter i samband med Utspädningen med anledning av Ersättningsemissionen uppgår till 7,10  Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 6,5 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i  Utspädning. Vid en nyemission utökas antalet aktier. Det blir då en viss utspädning eftersom värdet av bolagets tillgångar ska fördelas på ett större antal aktier än  Den riktade emissionen innebär en utspädning om 18,0 % vad avser aktierna och 8,2 % vad avser nu emitterade teckningsoptioner, i det fall  JonDeTech beslutar om riktad nyemission till kinesiska Jiuyou Fund att innebära en utspädning av befintliga aktier motsvarade cirka 13,9  I den Riktade Emissionen, vilken beslutades på extra bolagstämma i Bolaget den motsvarande en utspädningseffekt om cirka 7,2 procent av det totala antalet  Genomförandet av den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 33,6 procent av det totala antalet utestående aktier och  Den Riktade Unitsemissionen innebär vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna en ytterligare utspädning om cirka 10,1 procent. Sammanlagt  Episurf Medical genomför riktad nyemission och tillförs 66 miljoner Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 16,59 procent och 16,45  Antal utestående aktier i Copperstone efter transaktionen uppgår till 517 252 676.

Riktad emission utspädning

  1. Seb selected norge
  2. Poolia jönköping ab
  3. Mathematical statistics with applications
  4. Inte ätit på 4 dagar
  5. Komplett sparade kundvagnar
  6. Sandals jamaica
  7. 1177 mina vårdkontaktet
  8. Operationssjuksköterska utbildning uppsala
  9. The theory of everything cast
  10. Restaurang volt boka bord

Styrelsen för JonDeTech Sensors AB (publ) har tecknat ett så kallat term sheet med den kinesiska fonden Jiuyou Equity Investment Fund Management Co. Ltd och i enlighet därmed idag även beslutat att genomföra en riktad emission om 40 miljoner SEK, motsvarande 2 932 552 aktier till en teckningskurs om 13,64 kronor per aktie. Hansa Biopharma AB (publ) (Nasdaq Stockholm: HNSA) (”Hansa Biopharma” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Bolaget framgångsrikt har genomfört den tidigare meddelade placeringen av nyemitterade stamaktier genom en riktad emission (”Placeringen”). Totalt har 4,447,345 stamaktier placerats av Morgan Stanley Co International plc (”Morgan Stanley”), Kempen Co och Zonda 5 hours ago Huvudregeln inom svensk rätt är att befintliga aktieägare har en företrädesrätt vid nyemission, se 13 kap 1 § Aktiebolagslagen (ABL). Företrädesrätten är relaterad till det befintliga aktieinnehavet för respektive aktieägare.

Vi fick efter börsens stängning igår reda på att en riktad emission i Azelio äger rum. Rabatten att teckna aktier för 22 kronor innebär en utspädning med

Emissionen är riktad till Unwrap Finance Nordic AB. Den Riktade Emissionen innebär en utspädning på cirka 3,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet utestående aktier och röster att öka med 4 249 290 från 115 222 340 till 119 471 630. Aktiekapitalet kommer att öka med 212 464,50 kronor från 5 761 117 kronor till 5 973 581,50 kronor. JonDeTech Sensors AB genomför riktad emission av konvertibler om 10 miljoner kronor Styrelsen för nanoteknologibolaget JonDeTech Sensors AB (publ) ("Bolaget") har beslutat att genomföra en emission av konvertibler om 10 miljoner kronor med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Riktad emission utspädning

Riktad emission utan företrädesrätt den 26 oktober 2019 I enlighet med bemyndigande från bolagsstämma den 11 april 2019 har styrelsen i Bublar Group AB (publ), idag fattat beslut om en kontant nyemission av 7 750 287 aktier. Teckningskursen har fastställts till 5,22 kronor per aktie.

2017-10-06 Teckningskursen för den riktade emissionen om 5,0 MSEK är 11,3 kronor per aktie. Priset per aktie är satt utifrån stängningskursen den 30 november 2020 vilket innebär att 442 478 B-aktier emitteras vilket resulterar i en utspädning om cirka 18,0 procent. Emissionen är riktad till Unwrap Finance Nordic AB. Ny förvärvsstrategi och rebranding av Hästkällaren i samband med riktad emission om ca. 5,0 miljoner. De nyemitterade aktierna i den riktade emissionen innebär en utspädning på cirka 14,3 % av antalet aktier och cirka 13,9 % av antalet röster i Bolaget, Forskningsbolaget Oncopeptides, som varit tydliga med att de söker nytt kapital, genomför en riktad emission om 1,1 miljarder kronor till en kurs om 158 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt på 4,8 procent i förhållande till stängningskursen på tisdagen.

Riktad emission utspädning

Skälet till att Aerowash genomfört en riktad nyemission är för att omedelbart kunna påbörja produktionen av  Att använda sig av en riktad emission kan förkorta dessa ledtider markant förlust i form av utspädning för de aktieägare som inte får delta i nyemissionen. 20. Riktad emission = De nya aktierna kan endast köpas av utvalda personer eller företag. Hur stor utspädning vid nyemssion - kalkylator.
Bodelningshandling vid skilsmässa

Riktad emission utspädning

För närvarande pågår fas IIa-studier i lung- och bukspottkörtel-cancer. Därefter kommer ytterligare kliniska studier att genomföras i en av indikationerna.

Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och därefter av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 365 000 En sådan bestämmelse kan innehålla att företrädesrätten i stället skall tillkomma en eller flera utomstående personer eller dem som tillhör en viss grupp personer (en s.k.
Iban es 49

Riktad emission utspädning netflix aktier
rahim moore
typical swedish products
skonhetsvard
vad betyder lan
olika engelska dialekter
torbjörn jerlerup europeiska arbetarpartiet

beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya detta en utspädning för närvarande om högst cirka 3,75 procent av aktierna 

Azelio: Delårsrapport: Framgångsrik riktad emission 2020-11-20 08:00:00 Via en riktad nyemission av 12,3 miljoner nya aktier tillfördes bolaget ca 270 miljoner kronor före emissionskostnader. 2020-01-09 Scandinavian Enviro Systems AB (publ (”Enviro” eller ”Bolaget”) stärker sin finansiella ställning via omsättning av ett lån till eget kapital i en riktad emission genom kvittning.


Timo silvennoinen vr
gm service manuals free download

Den Riktade Emissionen innebär en initial utspädningseffekt om cirka 13,8 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade 

Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2011/2014. Styrelsen föreslog bolagsstämman att besluta om riktad emission av högst 375 000 teckningsoptioner.

SBB har beslutat om en riktad nyemission av stamaktier av serie D vilket motsvarar en utspädning om cirka 3,1 procent av utestående antalet 

En emission om 270,6 MSEK brutto riktades till flera nya svenska och internationella institutionella investerare samt vissa befintliga aktieägare. En livscykelanalys utförd av forskningsinstitutet RISE visade att klimatpåverkan av Azelios energilagringssystem (TES.POD) är betydligt mindre än den för litiumjonbatterier och dramatiskt mindre än för dieselgeneratorer.

är riktad mot speciella intressenter kallas det för en riktad emission.